Doelstelling van het Letselschade Centrum Ski-ongevallen

Het Letselschade Centrum Ski-ongevallen heeft zich ten doel gesteld letselschade bij skiongevallen op een kwalitatief hoogwaardige manier te behandelen. Bij ons staat deskundigheid en persoonlijke aandacht centraal. De deskundigheid wordt gewaarborgd doordat wij elke zaak voorleggen aan (internationale) specialisten die ook volgens onze principes van kwaliteit en persoonlijke aandacht werken.

Complexiteit ski-ongevallen

Ski-ongevallen zijn juridisch complex. Dit komt doordat er nagenoeg altijd internationaal recht in het spel is. Kennis van de diverse internationale privaatrechtelijke verdragen, de buitenlandse rechtssystemen maar ook kennis hebben van de skitechniek is in de beoordeling van groot belang. Immers om uw zaak goed te kunnen behandelen moeten deze factoren eerst beoordeeld kunnen worden. Pas dan kan aan u een advies omtrent de schadevordering in verband met het skiletsel worden gegeven. Ook van belang is de medische beoordeling. Ook daarvoor werken wij samen met diverse specialisten die aan ons kwaliteitsoogmerk voldoen.

Gangbare manier van werken in Nederland

De praktijk in Nederland is dat veel ski-letselschadezaken door Nederlandse schadebureau´s worden behandeld. Meestal gebeurt dit naar Nederlandse maatstaven. Het gevolg is dat u als slachtoffer vaak minder ontvangt dan waarop u recht hebt. Nederland kent namelijk een aansprakelijkheidssysteem waarbij de aansprakelijkheidsdrempel bij sportsituaties veel hoger ligt dan bij “normale” situaties. Dit betekent dat in Nederland aansprakelijkheid niet zo snel wordt aangenomen als in het buitenland. Verzekeraars en vele schadebemiddelaars zijn er vaak bij gebaat dat zaken naar Nederlands recht worden afgehandeld. Wij niet. Kennis van het buitenlandse schaderecht is onontbeerlijk om u zo goed mogelijk te begeleiden. Dit maakt dat het Letselschade Centrum Ski-ongevallen in Nederland een uitzonderingspositie inneemt. 

Beoordeling van uw letsel

Wij beoordelen uw schade en uw zaak naar het meest voordelige rechtssysteem voor u en vergelijken daarvoor alle mogelijkheden. Neemt u bij een ski-ongeval zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Contact

T 0800 23 51 032

E info@letselschadecentrumskiongevallen.nl

Contactformulier

Voordelen van....

  • Persoonlijk contact
  • Directe ondersteuning
  • Behartigen uw belangen eerst
  • Specialistische kennis over regels in ski-gebieden
  • Wij werken in netwerk van letselschade specialisten

Onze partners